Nedir?


Öğretmen Ağı, Türkiye’de eğitimin niteliğinin ve öğrenci başarısının artmasına katkı sağlamak için, öğretmenlerin değişim ve dönüşüm yaratacakları devamlı bir etkileşim ortamını iş birliği ile oluşturmayı hedefliyor. Eğitime dokunan paydaşları; vakıfları, sivil toplum kuruluşlarını, farklı disiplinlerden kişi ve kurumları içine alarak öğretmenlerin mesleki yolculuklarında ve çözüm üretme süreçlerinde, onlarla birlikte yol alıyor. Öğretmenlik yapan bireyin güçlenmesi için öğretmenlere kaynak ve akran dayanışması deneyimi sunuyor. Öğretmen Ağı, öğretmenlerin sınıflarına taşıdıkları çözüm ve başarı hikayelerinin yaygınlaştırılmasında önemli bir aracı oluyor.

Vehbi Koç Vakfı’nın, ATÖLYE ve Eğitim Reformu Girişimi işbirliğiyle yürüttüğü Öğretmen Araştırması’nın sonucunda oluşturulan değişim teorisiyle temelleri atılan Öğretmen Ağı’nı; Türkiye’nin önde gelen yedi vakfı; Açık Toplum Vakfı, Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Aydın Doğan Vakfı, Enka Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı destekliyor. Kurulması hedeflenen etkileşim ortamının, 7 yıl sürmesi tasarlanan pilot aşamasının ilk fazı, Aralık 2017’de sona erecek; modeli, bu süreç boyunca birlikte çalıştığı öğretmenlerin katkıları, geri bildirimleri ve önerileriyle geliştirilecek.

Ne Yapar?

Öğretmen Ağı’na “Öğretmen olan bireyi nasıl güçlendirebiliriz?” sorusuna bir cevap olarak geliştirilen değişim teorisi rehberlik ediyor. Bu teoriye göre; güçlenme, öğretmenlerin kişisel ve mesleki ihtiyaçlarına yanıt verecek bir etkileşim ortamında desteklenmesiyle oluyor. Öğretmen Ağı öğretmenlere çözümler önermek yerine, önce öğretmenlerin kendi sorunlarını belirlemelerine yardımcı oluyor, sonrasında çözüm yolunda onların ihtiyaç ve isteklerine yönelik kaynaklar oluşturuyor veya paydaşları tarafından sunulmakta olan kaynaklarla öğretmenleri buluşturuyor.

Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve farklı disiplinler tarafından sağlanan içerikler, Besin Ağı Menüsü (BAM) adındaki içerik havuzunda toplanıyor. Öğretmenlerin kendilerinin belirledikleri sorunlara çözüm aradıkları yolda Besin Ağı Menüsü onlara kaynak oluyor. Öğretmenlerin farklı disiplinlerle karşılaşmalarına, birlikte çalışma kültürünün beslenmesine, ortak projeler üretilmesine imkan veren bu menünün, Aralık 2017’ye kadar sürecek pilot aşamada sürdürülebilir olarak zenginleşmesi hedefleniyor.

Nasıl Yapar?


Öğretmen Ağı, eğitimin niteliğini artırmak için çabalayan herkesi işbirliği içinde çalışmaya davet ediyor. Ekim 2016’da gerçekleşen tanıtım toplantısı ardından, başlangıç sürecinde yer almak isteyen, çoğunluğu İstanbul’da olmak üzere, on bir farklı şehirden toplam 46 öğretmenle çalışmaya başlandı. Öğretmenlerin ortaklaştığı sorunlar etrafında oluşturduğu küçük çalışma gruplarına, destekçi vakıflardan ve farklı disiplinlerden kişiler de dahil oldu. Tasarım odaklı düşünme yöntemi izleyerek araştırmalar yapan ve belirledikleri sorunlar için çözümler üretmeye çalışan başlangıç grubu, hafta sonu buluşmaları ve etkinliklerle bir araya geliyor, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda Besin Ağı Menüsü’ne şekil veriyor, deneyimleri ve geri bildirimleriyle Öğretmen Ağı’nın sonraki adımlarına yön gösteriyor.

Öğretmen Ağı, pilot sürecin sonuna kadar ağa dahil olan öğretmenleriyle gelişmeye ve dönüşmeye devam etmeyi planlıyor. Bir yandan çalışma gruplarının deneyimlerini zenginleştirmek için onlarla çalışırken öte yandan, etkin olarak katılmak isteyen yeni öğretmenler ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumların bir araya gelebileceği etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyor.


Yürütücü Ekip Kimlerden Oluşuyor?

Buket Sönmez - Genel Koordinatör

Buket, uzun yıllar finans sektöründe yöneticilik ve uluslararası bir kurumda strateji ve süreç danışmalığı yaptı. Öğretmen Ağı ile yolu, projenin planlama aşamasında verdiği gönüllü destekle buluştu. Yıllar içinde edindiği farklı alanlardaki kurumsal hayat deneyimlerinin bu oluşuma sağlayacağı katkıya olan inancı ve birikimlerini eğitim alanında da zenginleştirme fırsatı bulmanın heyecanı ile Öğretmen Ağı'nda Genel Koordinatörlük görevini yürütüyor.

Deniz Göktaş - Organizasyon

Çağlayan İlköğretim Okulu’nda başlayan eğitim hayatı, Deniz’i İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’ne getirdi. Üniversitedeyken sivil toplum alanıyla tanıştı. Dünyayı daha yaşanılabilir bir yere dönüştürme umuduyla bu alanda gönüllülüğe başladı. Dezavantajlı çocuklarla çalıştığı Sulukule Gönüllüleri Derneği’nde, farklı alanlarda çalıştığı Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda çeşitli rol ve sorumluluklar üstlenerek değişim ve dönüşüme katkı sağlamak için adımlar attı. Öğretmen Ağı’nda yer alarak, adımlarını sıklaştırmak ve daha önce temas etmediği yeniliklere temas etmek, ona yolda olduğunu hatırlatıyor.

Gökçen Karaman - İletişim

Gökçen, eğitim alanında çeşitli pozisyonlarda çalıştığı farklı projeler ve programlar arasında en çok yaz kamplarında çocuklarla birlikte öğrenmekten mutlu oldu. Bu sebeple, Öğretmen Ağı'nda çalışmaya başlamadan önceki durağı, Bali'de "sürdürülebilir bir dünya için eğitim" misyonuna sahip Green School adlı bir okuldu. Burada farklı yaş gruplarının birlikte çalışabileceği projeler geliştirdi, girişimcilik ve sürdürülebilirlik üzerine öğrencilerle birlikte kafa yordu. Öğretmen Ağı’nda, bu deneyimlerin yanı sıra, Boğaziçi Üniversitesi’nde aldığı sosyoloji eğitiminin de etkili olduğunu görmek, onu çok mutlu ediyor.

Mina Yancı - Tasarım

Mina, Bilgi Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Tasarımın tek bir boyutta var olmadığını ve disiplinlerarası çalışma ile beslendiğini düşünüyor. Farklı deneyimleri yaşayıp, paylaşabileceği her şeyi bir öğrenim alanı olarak görüyor. Birtakım imkansızlıklardan, rahatsızlıklardan, açıklıklardan veya fazlalıklardan nasıl yararlanılabilir yaklaşımıyla dokunup değiştirebileceği şeylere olan inancı ve çocukların gülümsemesinin verdiği mutlulukla Öğretmen Ağı’nda öğrenmeye ve paylaşmaya devam ediyor.